Historia miasta Gliwice

Skład i przygotowanie do druku książki dla Muzeum w Gliwicach.